اخبار

9 بهمن 1396 مصاحبه با خانم دکترافسون صدیقی در مورد علایم و روش های تنگی کانال نخاع

salamat amir دانلود مصاحبه قسمت اول و قسمت دوم

 

 

 

26 تیر 1396 مصاحبه با خانم دکترافسون صدیقی درمورد تنگی کانال نخاع در رادیوسلامت

salamat amir دانلود مصاحبه

 

 

 

24 تیر 1396 مصاحبه با آقای دکترامیر سعید صدیقی طرح سئوال و مصاحبه در رادیوسلامت

salamat amir دانلود طرح سوال در برنامه سپهر دانش ( دانلود مصاحبه با آقای دکتر صدیقی)

 

 

 

مصاحبه با آقای دکترامیر سعید صدیقی در مورد تنگی کانال کمری در رادیوسلامت

salamat amir دانلود مصاحبه

 

 

 

مصاحبه با خانم دکتر افسون صدیقی در مورد ملاحظات سلامت دیسک بین مهره ای در رادیوسلامت

salamat afsoun دانلود مصاحبه

 

 

 

حضور خانم دکتر افسون صدیقی در همایش جامعه جراحان میان دوره ای

دانلود poster_Vertebral-a-An-Afsoun-Seddighi

دانلود poster_basilar-artery-Amir

دانلود poster_hyperelastic-model-Amir

 

 

12 آذر 1397 مصاحبه با خانم دکترافسون صدیقی در مورد علایم و روش های تنگی کانال نخاع

salamat amir دانلود مصاحبه

 

 

 

19 آذر 1397 مصاحبه با خانم دکترافسون صدیقی در مورد علایم و روش های تنگی کانال نخاع

salamat amir دانلود مصاحبه