آنچه در ضربه و آسیب به سر باید بدانیم آسیب خفیف مغزی: بیش از 80 درصد ضربه هایی که به سر وارد میشود تنها موجب آسیب های خفیف می گردد که فقط تکان کوچکی در مغز ایجاد می کند این آسیب ها مشکل جدید و خطرناکی نداشته و ممولاً نیاز به درمان ندارد…
پیشگیری از کمردرد مقدمه : براساس آمارهاي موجود، شايع‌ترين عامل غيبت از کار و از کار افتادگي‌هاي پرسنل، کمردرد مزمن است . ناتوانی ناشی از کمر درد بالاترین میزان پرداخت خسارت های شغلی را به خود اختصاص داده است . این بیماری پس از بیماری های عفونی دستگاه تنفسی، رتبه دوم را از…
پمفلت حملات ایسکمی گذرای مغزی آنچه در مورد حمالت ایسکمیک گذرای مغزی باید بدانیمتالیف : دکتر افسون صدیقی ، دکتر امیر سعید صدیقی دانشیار جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیمرکز تحقیقات جراحی اعصاب عملکردی ، قطب علمی جراحی اعصاب کشورتعریف :حمالت ایسکمیک گذرا و یا در اصطالح پزشکی (TIA:…