این بروشور مربوط به بیماران مبتلا به ;هیدروسفالی (ازدیاد غیرعادی مایع در مغز) است که لازم است شانت بطنی-صفاقی، موسوم به شانت VP، در درون بدن آنها تعبیه شود. در این بروشور، مطالبی در مورد اقداماتی که فرد باید انجام دهد و در مورد خطرات و مزایای این شیوه گفته می شود. همچنین…
عملی است که در آن قسمتی از استخوان جمجمه جهت دسترسی به بافت مغز برداشته میشود. شامل انواع بسیار متفاوتی از شیوه هاست که در درون سر قابل انجام است. علیرغم شیوه های متفاوت، تمامی آنها دارای روند بهبود یکسانی هستند. آنچه که از بیرون برای همه قابل مشاهده است، خطی از بخیه…
متاستاز مغز تومورهایی هستند که ابتدا در بافت ها و اعضای خارج از مغز ایجاد شده، سپس به مغز راه می یابند. این تومورها نوع رایج و پیچیده ای از سرطان سیستمیک هستند و علت اصلی ناخوشی و مرگ در بیمارانی به شمار می روند که مبتلا به سرطان می باشند. متاستاز مغز…
تومور مغزی بافت توده مانندی است که برخی از سلول های آن به شکل غیر قابل کنترل رشد پیدا کرده و تکثیر می شود. ظاهرا، این سلول ها از مکانیزم هایی که کنترل سلول های طبیعی را بر عهده دارند طبعیت نمی کنند. تومور در حال رشد فضای داخل جمجمه را اشغال کرده…